• בית הכנסת
  • אולם ק״ק לוצרן
  • מקווה
  • רב ק״ק לוצרן
  • וועד ק״ק לוצרן
  • נשיא ק״ק לוצרן
  • מזכירות/גזבר ק״ק לוצרן
  • חברה קדישא
  • ביקור חולים
  • חברת נשים
Bruchstrasse 51, 6003 Lucerne: +41 41 240 64 00 / info@jgluzern.ch
Bruchstrasse 26, 6003 Lucerne : +41 41 310 98 15 / info@jgluzern.ch
Mob: +41 79 448 89 88 השכרת אולם ק״ק
Michelle Shitrit – info@jgluzern.ch
Bruchstrasse 51: +41 41 241 64 00
נשים :77 12 824 78 41+/56 99 240 41 41+ 
גברים :71 87 347 79 41+ /88 96 240 41 41+
41413109815 + / info@jgluzern.ch
41413109815 + / info@jgluzern.ch

Herr Hugo Benjamin / info@jgluzern.ch

T: +41 41 210 98 10
M: +41 78 608 30 07

 Mrs. Michelle Shitrit: +41 79 448 89 88/ michelle@shitrit.ch
כתובת למכתבים: JGL. – Lindenhaustrasse 13, POB. 6000, Luzern

Herr Ruben Erlanger: +41 41 240 99 56
43 63 349 79 41+
Herr Ruben Erlanger: +41 41 240 99 56
43 63 349 79 41+   

     33 66 320 41+/47 21 320 41 Frau Ruth Erlanger+41

GET IN TOUCH