המקווה נמצא בבית הכנסת
כתובת המקווה Bruchstrasse 51, 6003 Luzern
נא לתאם לפחות יממה לפני הגעה בטלפון:
41412109362+ נייד 41762810057+

נשים


  • חברת קהילה 15 CHF
  • תיירת 30 CHF

גברים


  • מבוגרים 5 CHF
  • מנוי שנתי למבוגרים 200 CHF
  • מנוי שנתי לערב שבת 150 CHF
  • מנוי חודשי לבחורי ישיבה 20 CHF

יש גם מקווה כלים בחינם.