זמני תפילות השבוע בימי חול – בית הכנסת סגור עד להודעה חדשה.
07:30 – שחרית
19:20 – מנחה
20:48 – מעריב
זמני תפילות השבוע בשבת הגדול – “צו” – בית הכנסת יהיה סגור עד להודעה חדשה
18:40 – כניסת שבת, תפילת מנחה וקבלת שבת
08:30 – שחרית של שבת
18:30 – מנחה – דברי תורה
20:48  – צאת השבת וערבית

פסח התש”פ 2020

* הסכם מכירת חמץ 
ערב פסח יג’ ניסן (8.4.20) אכילת חמץ 10:42  – סוף שריפת חמץ 11:42
א’ -ב’ פסח יד’-טו’ ניסן (9-10.4.20)  – כניסת החג ושבת 18:55
יציאת שבת חוה”מ – 20:58
* לא לשכוח עירוב תבשילין בערב החג.
חברים ואורחים יקרים, – לאור החלטת המועצה הפדרלית השוויצרית , יצאה הודעה לכלל האזרחים במדינה (פקודה 3) לפעול לאלתר באמצעים למיגור וירוס הקורונה שמתפשט בכל אירופה. לכן לאור ההחלטת הנ”ל אנו מודעים לכם בזאת כי אנו מוכרחים לעצור זמנית התאגדות משותפת לתפילות בציבור – מנין, בבית הכנסת. הוראה זו תקפה עד ליום 19 באפריל 2020. בית הכנסת ובית המדרש נשארים פתוחים לעת עתה, ואתם יכולים להיכנס למקומות אלה באופן עצמאי, תוך ציות מלא לתקנות ההיגיינה והמרחק הידועות לכםאנחנו חייבים להיענות לדרישות הרשויות הללו וכל המפר אותן עלול לעמוד לדין החוק השווצרי המקומי. כמו כן, הרינו להודיעכם כי מקווה הגברים סגור, עד להודעה חדשה. אנו מבקשים שתשמרו על קור רוח ואופטימיות ואנו מצפים ומקווים כי הגזירה תחלוף במהרה ושנשמע ונתבשר בשורות טובות וישועות בקרוב.  – בברכה ועד ק”ק לוצרן.

זמני התפילות לוח שנה 5780 (2019-2020)

בכל בוקר לימוד משניות לאחר תפילת שחרית.