המקווה נמצא בבית הכנסת
כתובת המקווה Bruchstrasse 51, 6003 Luzern
נא לתאם לפחות יממה לפני הגעה בטלפון: 41412409688+  נייד: 41793478771 +

מקווה נשים

  • חברת קהילה 15 CHF
  • תיירת 30 CHF
מקווה גברים

  • מבוגרים 5 CHF
  • מנוי שנתי למבוגרים 200 CHF
  • מנוי שנתי לערב שבת 150 CHF
  • מנוי חודשי לבחורי ישיבה 20 CHF
יש גם מקווה כלים בחינם.